ANSVARSFRASKRIVELSE

0. FORMÅL OG AKSEPT

Denne juridiske merknaden regulerer bruk av nettsiden https://www.marbella-resales.com (heretter Web), som er eid av MARBELLA FOR SALE S.L. (heretter, EIER AV WEB). Navigere nettsiden til eieren av nettsiden attributter tilstanden til brukeren og forutsetter og uforbeholden aksept av hver enkelt bestemmelse i denne Legal Notice, som kan endres aksept.

Brukeren samtykker i å gjøre riktig bruk av nettsiden i samsvar med gjeldende lover, god tro, offentlig orden, trafikk bruker og ansvarserklæringen. Brukeren vil være ansvarlig overfor eieren av nettet eller overfor tredjemann for eventuelle skader som kan være forårsaket av brudd på denne plikten.

1. IDENTIFIKASJON OG KOMMUNIKASJON

Eier av web, i samsvar med lov 34/2002, av 11. juli, tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, informerer deg om at:
Firmaet heter: MARBELLA FOR SALE S.L. Moms er: B92845296 Det er registrert kontor på: EDIFICIO MARINA BANÚS BL.4 LOCAL 8, CALLE FRANCISCO VILLALÓN, 29660 PUERTO BANÚS - MALAGA

Innskrevet i handelsregisteret Volume 4318 Folio 122 3228 Book Sheet MA-91756 For å kontakte oss, vi tilbyr forskjellige former for kontakt som vist nedenfor:
+34 952 90 73 86
+34 690 93 75 87 
info@marbellaforsale.com
Alle meldinger og kommunikasjon mellom brukere og eieren av nettstedet anses effektive for alle formål, når utført via mail eller noen andre former for beskrevet ovenfor.

2. VILKÅR FOR TILGANG OG BRUK

Nettstedet og dets tjenester er gratis adgang, men eieren av nettsiden betingelser bruk av noen av tjenestene som tilbys på sin hjemmeside til før ferdigstillelse av passende form. Brukeren garanterer ektheten og aktualitet av alle data kommunisert til eieren av nettsiden, og vil være ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktige uttalelser. Brukeren samtykker uttrykkelig til å gjøre riktig bruk av innhold og tjenester THE eieren av nettstedet og ikke til å bruke er:

a) Spre innhold, kriminell, voldelig, pornografisk, rasistisk, fremmedfiendtlig, støtende unnskyldning for terrorisme eller, generelt, i strid med lov eller offentlig orden.
b) Innføre datavirus eller eventuelle saker som kan endre, skade, avbryte eller generere feil eller skade på elektroniske dokumenter, data eller fysiske og logiske systemer av eieren av nettet nettverk eller tredjeparter; og hindre tilgang til andre brukere til nettstedet og dets tjenester gjennom massekonsum av dataressurser gjennom hvilke EIEREN AV WEB serverer.
c) Prøver å få tilgang til e-postkontoer til andre brukere eller til begrensede datasystemer eieren av nettstedet eller tredjeparter og eventuelt trekke ut informasjon.
d) krenke rettighetene til åndsverk og brudd på taushetsplikten av informasjonen til eieren av nettstedet eller tredjeparter.
e) utgi seg for en annen bruker, offentlig administrasjon eller en tredjepart.
f) reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig kommunikasjon, transformere eller endre innholdet, med mindre de har tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren eller det er lovlig adgang.
g) Samle inn data for reklameformål og til å overføre noen form for reklame og kommunikasjon for det formål salg eller annen kommersiell uten forutgående avtale eller samtykke. Alt innhold på nettstedet, inkludert tekst, bilder, grafikk, bilder, ikoner, teknologi, programvare, samt grafisk design og kildekode utgjør et arbeid som har eierskap tilhører eieren av nettet, uten å bli overført til Bruker noen rett til å utnytte dem utover det som er strengt nødvendig for riktig bruk av nettstedet.

Kort sagt, brukere som har tilgang til dette nettstedet kan se innholdet og effekt, om noen, autorisert private eksemplarer så de kopierte elementer som ikke er senere overført til tredjeparter eller installert i nettverkstilkoblede servere, eller utsettes for noen form for utnytting.

Likeledes alle varemerker, varenavn eller logoer av noe slag som vises på nettsiden er eiendommen til eieren av nettet, kan ikke tolkes som bruk eller tilgang til bruker noen rett tillagt dem. Fordelingen, modifikasjon, avhending eller offentlig kommunikasjon av innholdet og enhver annen handling som ikke uttrykkelig er godkjent av innehaveren av rettighetene til utnyttelse er forbudt. Etableringen av en hyperkobling innebærer ikke i alle fall eksistensen av forholdet mellom eieren av nettstedet og eieren av nettstedet der det er etablert, og heller ikke aksept og godkjenning av eieren av webinnhold eller tjenester .

De som har tenkt å etablere en link må be om skriftlig fullmakt THE eieren av nettstedet. I alle fall vil den hyper bare tillate tilgang til hjemmesiden eller hjemmesiden vår hjemmeside også bør avstå fra uttalelser eller falske, unøyaktige eller uriktige påstander om eieren av nettet, eller inkludere ulovlig, i strid til moral og offentlig orden. WEB ROPIETARIO ikke ansvarlig for bruk som gir hver bruker materialene gjort tilgjengelig på dette nettstedet eller dets saksbehandling basert på det samme.

3. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVAR

Innholdet på dette nettstedet er av generell art og er bare ment for informasjon, uten tilgang til alt innholdet, eller sin fullstendighet, nøyaktighet, gyldigheten eller valuta, eller egnethet eller egnethet for et mål er helt garantert spesifikke.
EIEREN AV WEB utelukket, så langt loven tillater det, ethvert ansvar for skader av noe slag som følge av:

a) manglende evne til å få tilgang til nettstedet eller mangel på sannferdighet, nøyaktighet, fullstendighet og / eller aktualitet av innholdet, og eksistensen av feil og mangler av noe slag i innholdet overføres, distribueres, lagres, gjøres tilgjengelig som er tilgjengelig gjennom nettstedet eller tjenestene som tilbys.
b) Tilstedeværelsen av virus eller andre elementer i innholdet som kan føre til endringer i datasystemene, elektroniske dokumenter eller brukerdata.
c) Manglende overholdelse av lover, god tro, offentlig orden, trafikk og bruker denne juridiske merknaden som følge av feil bruk av nettstedet. Spesielt som et eksempel, er eieren av nettsiden ikke ansvarlig for handlinger av tredjeparter som bryter rettighetene til åndsverk, forretningshemmeligheter, rettigheter til ære, personlige og familiens privatliv og personlig bilde, og reglene om urettferdig konkurranse og ulovlig reklame. Også, eieren av nettet fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til informasjonen som faller utenfor denne nettsiden og er ikke styrt av vår webmaster. Formålet med koblinger som vises på dette nettstedet er utelukkende å informere brukeren om at det finnes andre kilder sannsynlig å utvide innholdet som tilbys av dette nettstedet. Eieren av WEB verken garantier er heller ikke ansvarlig for driften av eller tilgjengeligheten til de koblede nettsteder, heller foreslå, invitere eller anbefale et besøk til dem, så de vil ikke være ansvarlig for resultatene som oppnås. EIEREN AV WEB ikke ansvarlig for etablering av hyperkoblinger av andre.

4. PERSONVERN

Når vi trenger informasjon fra deg, alltid ber vi om at du frivillig eksplisitt. Data som samles inn gjennom former for datainnsamling nettside eller annen måte vil bli inkludert i en fil av personopplysninger behørig registrert med General Register for databeskyttelse av den spanske Data Protection Agency, som er Ansvarlig eieren av nettstedet.

Denne enheten vil behandle data konfidensielt og utelukkende med det formål å tilby tjenestene etterspør, med alle juridiske garantier og sikkerhet som følger av lov 15/1999, av 13. desember beskyttelse av personopplysninger, er kongelig resolusjon 1720/2007 av 21. desember og Law 34/2002, av 11. juli Services Information Society og elektronisk handel.

EIEREN AV WEB enige om ikke å overføre, selge eller dele data med tredjeparter uten ditt samtykke. Også MARBELLA FOR SALE S.L. avbryte eller rette på data når unøyaktig, ufullstendig eller ikke lenger er nødvendig eller relevant for deres formål, i samsvar med bestemmelsene i lov 15/1999, av 13. desember databeskyttelse Personal.

Brukeren kan tilbakekalle godkjenningen og utøve andre rettigheter for tilgang, retting, sletting og opposisjonen til at effekten til adressen til: -

MARBELLA FOR SALE S.L., som ligger i å bygge EDIFICIO MARINA BANÚS BL.4 LOCAL 8, CALLE FRANCISCO VILLALÓN, 29660 PUERTO BANÚS - MALAGA

Identifisere riktig og synlig indikerer bestemt retten gjøres gjeldende. EIEREN AV WEB vedtar sikkerhetsnivåene kreves av Law 15/1999 og andre gjeldende bestemmelser. Men det forutsetter intet ansvar for skader som følge av endringer som tredjeparter kan føre til endringer i datasystemer, elektroniske dokumenter eller brukerfiler.

EIEREN AV WEB kan bruke cookies og samtidig gi nettside tjenester. Cookies er fysiske filer av personlig informasjon som er lagret på brukerens terminal. Brukeren har muligheten til å konfigurere nettleseren din slik at etableringen av cookie-filer for å hindre eller varsle om det.

Hvis du velger å forlate vår side via lenker til nettsteder utenfor vår organisasjon, eieren av nettet vil ikke være ansvarlig for
personvern av disse nettstedene eller informasjonskapsler som de kan lagres på brukerens datamaskin.
Vår politikk angående e-post er å sende bare kommunikasjon du har bedt om å få. Hvis du ikke ønsker å motta disse e-postene vil tilby gjennom dem muligheten til å utøve sin angrerett og forsakelse larecepción av disse meldingene, i samsvar med bestemmelsene i avdeling III, artikkel 22 i Lov 34/2002 Tjenester for informasjonssamfunnet og elektronisk handel.

5. TILTAK VED GJENNOMFØRING ulovlige aktiviteter

I tilfelle at alle brukere eller tredjepart anser at det er fakta eller omstendigheter avsløre ulovligheten av bruk av innhold og / eller utførelse av enhver aktivitet på nettsteder inkludert eller tilgjengelig gjennom nettstedet nettside, må sende et varsel til eieren av WEB riktig identifisering, med angivelse av påståtte brudd og erklære uttrykkelig og under hans ansvar at informasjonen i meldingen er korrekt. I alle rettssaker som gjelder nettsiden til eieren av nettet, vil det gjelde spansk lov, være kompetent domstol Malaga (Spania)

6. UTGIVELSER

Den administrative om informasjonen på nettstedet erstatter ikke den juridiske publisering av lover, forskrifter, planer, generelle bestemmelser og handlinger som må formelt offentliggjort i tidsskrifter av regjeringen, som er det eneste instrumentet som vitner om deres autentisitet og innhold. Den informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet må forstås som en guide uten rettslig gyldighet.

7. KONTAKTFORMULER

For å overholde LOPD fullt ut i kontaktskjemaene der personopplysninger er samlet, og i henhold til AEPDs juridiske rapport i dette aspektet, i hver kontaktformular hvor kunden går inn i dataene sine, må vi legge til en "sjekk" type boks som ikke Det er tidligere merket og før Send-knappen, med en link til personvernreglene.

Eksempel: [ ] Jeg aksepterer personvernreglene. Skjemaet skal ikke kunne sendes hvis boksen ikke er merket.

8. PRIVATIV OG DATABESKYTTELSESPOLITIK

I samsvar med bestemmelsene i lov nr. 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger (LOPD) informeres klienten / brukeren og gir sitt samtykke til innlemmelsen av deres data i en fil hvorfra MARBELLA FOR SALE SL er ansvarlig og har blitt behørig registrert i Det spanske databeskyttelsesagentur med det formål å informere deg om de ønskede produktene og tjenestene, samt å sende kommersiell kommunikasjon om dem. Vi informerer deg også om dine rett til tilgang, utbedring, oppsigelse og opposisjon, som kan utøves på MARBELLA FOR SALE SL, som er registrert i CALLE FRANCISCO VILLALÓN EDF. MARINA BANUS BLOQUE 4 LOCAL 8 - 29660 PUERTO BANUS, MARBELLA - MÁLAGA.

Vi informerer også deg om at personlig informasjon ikke overføres eller kommuniseres, til og med for bevaring, til tredjepart.